Zebranie Grup Członkowskich

Szanowni Członkowie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej!

Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej zawiadamia Członków Banku, iż zgodnie z § 37 ust. 6 i 7 Statutu zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w następujących terminach:

Grupa Członkowska Udanin

Zebranie odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek)

w lokalu Oddziału Banku Spółdzielczego Udanin 82a o godz. 9.00

Grupa Członkowska Miękinia

Zebranie odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek)

w sali konferencyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 43 Miękinia

o godz. 12.00

Grupa Członkowska Malczyce

Zebranie odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. (wtorek)

- w lokalu (sala) Urzędu Gminy przy ul. Traugutta 15 Malczyce o godz. 10.00

Grupa Członkowska Środa Śląska

Zebranie odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. (wtorek)

w lokalu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławska 2 o godz. 13.00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

  2. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej

  3. Przyjęcie porządku obrad

  4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2020 r.  oraz w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.

  5. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.

  6. Dyskusja.

  7. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli wniosków i postulatów oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, a także we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.,

  8. Zakończenie obrad

Na podstawie § 37 ust.7 Statutu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej Zarząd Banku informuje, że uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu oraz prosimy o punktualne przybycie.

Informujemy, iż z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zapewnimy Państwu bezpieczne warunki ochrony osobistej uczestnictwa w zebraniu tj. środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)

Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

AKTUALNOŚCI

17 styczeń 2022

Praca Banku 21 stycznia 2022r.

UWAGA !!!   Informujemy, że w dniu 21 stycznia 2022 r. (piątek) Bank Spółdzielczy i jego ...
21 grudzień 2021

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021

02 grudzień 2021

Komunikat Święta

KOMUNIKAT W sprawie godzin pracy w związku ze zbliżającym się końcem 2021 roku   Dnia 24...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M - średnia 1,54
WIBID 1M - średnia 1,78
WIBID 3M - średnia 2,15
Redyskonto Weksli NBP 0,11

KURSY WALUT

2022-01-21
Obowiązuje od godziny 14:00
USD 3.9833
EUR 4.5201
CHF 4.3511
GBP 5.4279