Rachunki

Co umożliwia rachunek bieżący w ramach Pakietu Wygodny?

 • możliwość dostępu do rachunku za pomocą bankowości elektronicznej,
 • możliwość korzystania z międzynarodowych kart Visa Business Debetowa oraz  MasterCard Business Debetowa PayPass,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach,
 • obsługa z zakresie wpłat, wypłat, polecenia przelewu, przekazów w obrocie dewizowym,
 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • szybkie realizowanie jednorazowych płatności Paybynet,
 • korzystanie z kredytu obrotowego w rachunku,
 • informacje o stanie rachunku telefonicznie przez system Home Banking i SMS Banking,
 • możliwość otwarcia rachunku walutowego
 • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych.

Dla kogo Pakiet Wygodny

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek akcyjnych
 • spółek z o.o.
 • spółdzielni
 • stowarzyszeń
 • komitetów wyborczych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • innych

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy:

 • dokumenty określające formę organizacyjno prawną
 • dokumenty określające uprawnienia osób  do składania oświadczeń woli z zakresie praw i obowiązków majątkowych
 • dokument tożsamości.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21
1 EUR4.1632
1 USD3.6598
1 CHF3.6526
1 GBP4.6859
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej