O Banku

Bank spółdzielczy w Środzie Śląskiej, jest spółdzielnią posiadającą osobowość prawną, prowadzącą samodzielnie i samorządnie swoją działalność gospodarczą, założoną na czas nieokreślony. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi działalność na terenie województwa Dolnośląskiego. Podstawową strukturę organizacyjną banku, zgodnie ze statutem, tworzą; Centrala, 3 Oddziały i 2 Punkty kasowe.

Bank spółdzielczy w Środzie Śląskiej jest jednym z najstarszych banków w tym regionie. Historia jego sięga lat 50-tych ubiegłego stulecia, kiedy to w lipcu 1950 roku został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym. Do końca 1998 roku, bank zrzeszony był w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim (GBPZ). Posiadał tylko jeden punkt kasowy. Konieczność spełnienia wymogów kapitałowych, wprowadzonych zmianami przepisów zewnętrznych, uzyskania funduszy własnych na poziomie 300 tys. Euro, spowodowała, że bank zainicjował proces konsolidacji z dwoma sąsiadującymi bankami, na terenie tego samego powiatu, tym samym zwiększając zakres działania i stwarzając większe możliwości rozwoju na najbliższe lata. Od 1999 r. w wyniku połączenia, prowadzi działalność bankową na terenie trzech Gmin z nową struktura organizacyjną, Centrala i trzy oddziały, co pozwoliło na zwiększenie bazy obsługiwanych klientów.

Przez lata swojej działalności bank należał do wielu organizacji zrzeszających, wśród nich możemy wymienić: Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni, Dolnośląski Bank Regionalny. Od roku 2002, do chwili obecnej, bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA z siedzibą w Warszawie.

Informacje formalno-prawne:

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska,
NIP 913-00-03-786
Regon 000510356
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000141053

SWIFT POLUPLPR

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21
1 EUR4.1632
1 USD3.6598
1 CHF3.6526
1 GBP4.6859
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej