Skip to main content
  • Aktualności
  • Zmiana dotycząca realizacji transakcji kartami w Internecie

Zmiana dotycząca realizacji transakcji kartami w Internecie

08-01-2021

Ważna zmiana dotycząca realizacji transakcji kartami w Internecie

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. weszła w życie zmiana przepisów prawa, która wymusiła modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Banku wersja 3D Secure została dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Banku realizacja wymogu silnego uwierzytelniania polegała na dodaniu, obok dotychczas funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana została wdrożona z końcem stycznia 2021 r.

W celu ułatwienia Państwu procesu opisanego powyżej zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej informacjami:

Jak nadać kod PIN dedykowany dla usługi 3D Secure.

Jak wygląda uwierzytelnianie transakcji przy użyciu dwuskładnikowej usługi 3DS