• RADA NADZORCZA

RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

 

1. Stanisław Połeć - Przewodniczący

2. Mieczysław Kudryński - Zastępca Przewodniczącego

3. Anna Krzyś - Sekretarz

4. Antoni Czechowicz - Członek

5.Teresa Jackowiak - Członek

6. Danuta Kowalska - Członek

7. Franciszek Kuriata - Członek

8. Krzysztof Prus - Członek

9. Urszula Szczur - Członek