Skip to main content
  • RADA NADZORCZA

RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

 

1. Stanisław Połeć - Przewodniczący

2. Mieczysław Kudryński - Zastępca Przewodniczącego

3. Anna Krzyś - Sekretarz

4. Antoni Czechowicz - Członek

5.Teresa Jackowiak - Członek

6. Franciszek Kuriata - Członek

7. Urszula Szczur - Członek