Mój Dom

Kredyt Mój Dom
nie ma jak u siebie

Najważniejsze informacje:

 • oprocentowanie zmienne – WIBOR 3 M + + marża: po ustanowieniu hipoteki  2,00 p.p., do czasu ustanowienia hipoteki 3,00;.
 • wysoka kwota kredytu;
 • udział środków własnych 20 %;
 • niska rata idealnie dopasowana do Twoich możliwości;
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 36 miesięcy;
 • okres kredytowania do 25 lat;
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów;
 • możliwość wyboru rat stałych lub malejących;
 • jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, możesz spłacać kredyt w ratach: miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych;

Zabezpieczenie kredytu :

 • weksel In blanco,
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania,
 • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi,

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,05 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 240 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 3,72 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 2,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.)  Równa rata miesięczna: 1 230, 00 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 135 438,84 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 128 999,84 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 000 PLN, opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku 100 PLN, oplata za pełnomocnictwo do rachunku 20 PLN, opłata za oświadczenie o wpis hipoteki 100 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 375 438,84 PLN
Stan ma 01.03.2018 r.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty do zweryfikowania zdolności kredytowej w zależności od źródła uzyskiwania dochodu;
 • dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu;

AKTUALNOŚCI

17 styczeń 2022

Praca Banku 21 stycznia 2022r.

UWAGA !!!   Informujemy, że w dniu 21 stycznia 2022 r. (piątek) Bank Spółdzielczy i jego ...
21 grudzień 2021

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021

02 grudzień 2021

Komunikat Święta

KOMUNIKAT W sprawie godzin pracy w związku ze zbliżającym się końcem 2021 roku   Dnia 24...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M - średnia 1,54
WIBID 1M - średnia 1,78
WIBID 3M - średnia 2,15
Redyskonto Weksli NBP 0,11

KURSY WALUT

2022-01-21
Obowiązuje od godziny 14:00
USD 3.9833
EUR 4.5201
CHF 4.3511
GBP 5.4279