WAKACJE KREDYTOWE

10-08-2022

WAKACJE KREDYTOWE

 

Od 29 lipca 2022 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. Wakacji kredytowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe dotyczą:

jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;

  • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej rekomenduje składanie wniosków osobiście w oddziałach Banku

 

Wzór wniosku do pobrania