Oferta pracy - Doradca klienta

24-05-2022

Oferta pracy

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej zatrudni pracownika do Oddziału w Udaninie:

 

na stanowisko

Doradca Klienta

 

Główne zadania:

 

 • Prowadzenie sprzedaży produktów i usług bankowych

 • Kompleksowa obsługa rachunków bankowych

 • Kompleksowa obsługa klientów w zakresie produktów kredytowych

 • Prowadzenie obsługi kasowej i rozliczeniowej klientów (realizacja operacji gotówkowych i bezgotówkowych).

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (kierunek: finanse, ekonomia, bankowość)

 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 • analityczne i logiczne myślenie, spostrzegawczość, pracowitość, samodzielność

 • niekaralność

 • mile widziana wiedza w obszarze zasad udzielania kredytów, ustanawiania prawnych form zabezpieczeń, prowadzenia dokumentacji finansowej przedsiębiorstw / rolników oraz znajomość oprogramowania Novum Bank Enterprise NOE

 • wymagane prawo jazdy kat. B

 

Pracownikowi oferujemy:

 • interesującą pracę w stabilnej organizacji

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego

 • pracowniczy program emerytalny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV* oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: REKRUTACJA.

 

Dziękujemy za wszystkie aplikacje. Bank po przeanalizowaniu nadesłanych dokumentów w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku skontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu uzgodnienia spotkania.

 

*W zgłoszeniach prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2 w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym też przyszłych rekrutacji odpowiadających mojemu profilowi zawodowemu. Ponadto potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do dostępu i zmiany przekazywanych danych osobom oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania, w tym przechowywania”.

 

Klauzula informacyjna: 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej z siedzibą w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2, 55-340 Środa Śląska, zwany dalej „Bankiem”.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu tej rekrutacji i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte.

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

VII. Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.