Skip to main content
 • Kredytowa Linia Hipoteczna

  Kredytowa Linia Hipoteczna

  1. Bank udziela rolnikom oraz osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej kredytowej linii hipotecznej przeznaczonej na:
   1. finansowanie bieżącej działalności rolniczej ,
   2. finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym:
    • zakup, remont lub modernizacje sprzętu
    • zakup, budowa, remont lub modernizacja obiektów
    • refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 10 m-cy
   3. refinansowanie kredytów udzielonych przez inne banki na cele, o których mowa w pkt 1)  i 2) ,
   4. łącznie na cele określone w pkt  1- 3.
  2. Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat.
  3. Kwota kredytu nie może przekroczyć 1.000.000 zł.
  4. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest :      
   • hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej  Klienta
   • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta
   • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową
  5. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie środków do dyspozycji w rachunku bieżącym.
  6. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej .
  7. Spłata kredytu następuje poprzez zmniejszenie w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych dostępnego limitu w ramach linii kredytowej.
  8. Odsetki od kredytu  płatne są  miesięcznie/kwartalnie.

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Kredytowej Linii Hipotecznej wynosi: 10,53% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 250 000,00 zł, okres kredytowania: 121 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,47 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87% ustalana w przedostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału kalendarzowego) i marży w wysokości: 3,60 p.p., pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 12 152,53 zł, łączna liczba rat: 40. Całkowity koszt kredytu 128 067,70 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 121 418,70 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5 000,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 1 210,00 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku wynosząca 100,00 zł, prowizja za ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku bieżącego 20,00 zł, sporządzenie  oświadczenia do sądu o wpis hipoteki 100,00 zł,  koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej): 219 zł.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 378 067,70 zł.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

  Kalkulacja została dokonana na 9 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Centrala

  Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
  ul. Wrocławska 2
  55-300 Środa Śląska
  dolnośląskie

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 16:00
  środa 8:00 - 17:00
  piątek 8:00 - 15:00

  Sekretariat tel. 71 317 38 66 fax 71 317 32 23
  Kredyty tel. 71 757 22 23
  Sala operacyjna tel. 71 396 11 90
  Główny księgowy tel.71 396 11 91

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Malczyce

  ul. Mickiewicza 2
  55-320 Malczyce
  dolnośląskie

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
  wtorek 7:30 - 16:30
  piątek 7:30 - 14:30

  tel. 501 573 680
       501 573 643

  Oddział Miękinia

  ul. Kościuszki 43
  55-330 Miękinia
  dolnośląskie

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 16:00
  środa 8:00 - 17:00
  piątek 8:00 - 15:00

  tel. 71 317 81 86

  Oddział Udanin

  ul. Główna 60
  55-340 Udanin
  dolnośląskie

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
  wtorek 7:30 - 16:30
  piątek 7:30 - 14:30

  tel. 76 870 92 20

  Punkt kasowy w Środzie Śląskiej

  ul. Legnicka 25
  55-300 Środa Śląska
  dolnośląskie

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 16:00
  środa 8:00 - 17:00
  piątek 8:00 - 15:00

  tel. 71 757 16 56