KREDYT REWOLWINGOWY

  1. Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej  Kredyt ten może być udzielony jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym lub jako kredyt samodzielny.
  2. Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udzielenie kredytu rewolwingowego średnioterminowego.
  3. Wykorzystanie kredytu rewolwingowego następuje w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy.
  4. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytowego i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.
  5. Spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy.
  6. Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres , bez konieczności spłaty kredytu

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej