KREDYT płatniczy

  1. Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku.
  2. Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, nieodnawialnym.
  3. Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie  bezgotówkowej .
  4. Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie z każdego wpływu na rachunek  bieżący Kredytobiorcy.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej