Bezpieczeństwo

W celu zachowania bezpieczeństwa system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne. Różnorodność zabezpieczeń daje klientowi niezawodny system ochrony konta bankowego. Hasła związane z technologią bezpieczeństwa

- Identyfikator klienta – unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez bank w chwili uruchomienia usługi
- Hasło dostępu – ustalane przez klienta przy pierwszym logowaniu
- Lista haseł jednorazowych – hasła będące losowo wygenerowanymi numerami koniecznymi do autoryzacji operacji bankowych

Połączenie z Bankiem chronione jest 128 bitowym protokołem szyfrującym. Listy haseł jednorazowych pozwalają na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela.

Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy zachowania ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej:

- nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nienależących do banku,

- nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np.. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji –bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej,

- zawsze przed logowaniem należy sprawdzić czy adres strony banku rozpoczyna się od https://:

- należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku, (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki,

- przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku, na który wysłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta,

-należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji :kopiuj/wklej ctr+c/ ctrl+v, ctrl+insert/ Shift+insert ), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym ,kopiowanym numerem rachunku,

- nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła ,numery kart kredytowych itp.

- nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom,

- należy unikać logowania z komputerów ,do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych),

- należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania ,takie jak : przeglądarki internetowe, Java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików PDF,

- należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację,

- instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność ,a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych,

- należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj,

- w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej ,należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej