Kredyt w rachunku bieżącym

 • Najważniejsze cechy:

  1. Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy.
  2. Maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym nie powinna być wyższa niż 3-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy.
  3. Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
  4. Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.
  5. Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu do wysokości limitu kredytowego w danym okresie .
  6. Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych.
  7. Ostateczna spłata kredytu  następuje ostatniego dnia obowiązywania umowy kredytu.
  8. Bank może przedłużyć funkcjonującą  umowę kredytu na kolejny okres  bez konieczności spłaty kredytu
 • Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać kredyt?

   

  Trzeba:

   

  • prowadzić działalność gospodarczą nieprzerwanie, przez co najmniej 24 miesiące,
  • wywiązywać się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub innych instytucji finansowych,
  • posiadać zdolność kredytową,
  • posiadać w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiązany zostanie w umowie kredytu do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w całości zadłużenia kredytowego Klienta
  • posiadać w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej rachunek bieżący lub zobowiązać się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu;
  • nie posiadać zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS;

Centrala

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
dolnośląskie

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
piątek 8:00 - 15:00

Sekretariat tel. 71 317 38 66 fax 71 317 32 23
Kredyty tel. 71 757 22 23
Sala operacyjna tel. 71 396 11 90
Główny księgowy tel.71 396 11 91

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Malczyce

ul. Mickiewicza 2
55-320 Malczyce
dolnośląskie

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30
piątek 7:30 - 14:30

tel. 501 573 680
     501 573 643

Oddział Miękinia

ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
dolnośląskie

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
piątek 8:00 - 15:00

tel. 71 317 81 86

Oddział Udanin

ul. Główna 60
55-340 Udanin
dolnośląskie

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30
piątek 7:30 - 14:30

tel. 76 870 92 20

Punkt kasowy w Środzie Śląskiej

ul. Legnicka 25
55-300 Środa Śląska
dolnośląskie

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
piątek 8:00 - 15:00

tel. 71 757 16 56