Skip to main content
  • Aktualności
  • Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

23-04-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej działając zgodnie z postanowieniami Statutu  -zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców ,że

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

odbędą się w następujących terminach  :

 

Grupa Członkowska Udanin 

Zebranie odbędzie się w dniu 06 maja 2024 r. (poniedziałek )

w lokalu  Oddziału Banku Spółdzielczego Udanin ul. Główna 60   o godz. 9:30

 

Grupa Członkowska Środa Śląska

 Zebranie odbędzie się w dniu 06 maja 2024 r. (poniedziałek )

w lokalu  Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej przy  ul. Wrocławska 2  o godz. 13:00

 

Grupa Członkowska Miękinia 

Zebranie odbędzie się w dniu 07 maja 2024 r. (wtorek )

w sali konferencyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 43 Miękinia

    o godz. 9:30

 

Grupa Członkowska Malczyce

Zebranie odbędzie się w dniu 07 maja 2024 r. (wtorek  )

 - w lokalu (sala ) Urzędu Gminy przy ul. Traugutta 15  Malczyce      o godz.  12:00

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  2. Przyjęcie porządku i Regulaminu zebrań Grup członkowskich
  3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2023 r.  oraz w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
  4. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
  5. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli wniosków i postulatów oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, a także we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.,
  6. Zakończenie

Na podstawie  § 37 ust.9 Statutu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej Zarząd Banku informuje, że uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu oraz prosimy o punktualne przybycie .

                                                                                                              Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

Pobierz _internet