Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej działając zgodnie z postanowieniami Statutu  -zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców ,że

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej odbędą się w następujących terminach:

Grupa Członkowska Miękinia  

Zebranie odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. (środa)

w sali konferencyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 43 Miękinia o godz. 11.00

Grupa Członkowska Środa Śląska

Zebranie odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. (środa)

w lokalu  Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej przy  ul. Wrocławska 2  o godz. 13.00

Grupa Członkowska Udanin

Zebranie odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. (wtorek)

w lokalu  Oddziału Banku Spółdzielczego Udanin 82a   o godz. 10.00

Grupa Członkowska Malczyce

Zebranie odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. (czwartek)

- w lokalu (sala ) Urzędu Gminy przy ul. Traugutta 15 Malczyce o godz.  12.00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania oraz  wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Przyjęcie porządku  obrad.
  4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2017 r.  oraz w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
  5. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
  6. Dyskusja.
  7. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli wniosków i postulatów oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, a także we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.
  8. Zakończenie obrad.

Na podstawie  § 37 ust.7 Statutu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej Zarząd Banku informuje, że uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu.

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu oraz prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej