Zebrania Grup Członkowskich BS

Zebranie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej działając zgodnie z postanowieniami Statutu  -zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców, że

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej odbędą się w następujących terminach:

Grupa Członkowska Miękinia  

Zebranie odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. (środa)

w sali konferencyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 43 Miękinia

o godz. 11.00

Grupa Członkowska Środa Śląska

Zebranie odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. (środa)

w lokalu  Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej przy  ul. Wrocławska 2  o godz. 13.00

Grupa Członkowska Udanin

Zebranie odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. (czwartek)

w lokalu  Oddziału Banku Spółdzielczego Udanin 82a   o godz. 10.00

Grupa Członkowska Malczyce

Zebranie odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. (czwartek)

- w lokalu (sala ) Urzędu Gminy przy ul. Traugutta 15 Malczyce o godz.  13.00

Porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania oraz  wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  2. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej
  3. Przyjęcie porządku  obrad
  4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2016 r.  oraz w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
  5. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
  6. Dyskusja.
  7. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli wniosków i postulatów oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, a także we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.,
  8. Zakończenie obrad

Na podstawie  § 37 ust.7 Statutu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej Zarząd Banku informuje, że uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu oraz prosimy o punktualne przybycie .

Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21
1 EUR4.1632
1 USD3.6598
1 CHF3.6526
1 GBP4.6859
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej