Zebrania Grup Członkowskich

Szanowni Członkowie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej! 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej zawiadamia Członków Banku, iż zgodnie z § 37 ust. 6 i 7 Statutu zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w następujących terminach:

 

Grupa Członkowska Miękinia

 

Zebranie odbędzie się w dniu 05 maja 2022 r. (czwartek)

w sali konferencyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 43 Miękinia

o godz. 9.00

 

Grupa Członkowska Środa Śląska

 

Zebranie odbędzie się w dniu 05 maja 2022 r. (czwartek)

w lokalu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławska 2 o godz. 13.00

 

Grupa Członkowska Malczyce

 

Zebranie odbędzie się w dniu 06 maja 2022 r. (piątek)

- w lokalu (sala) Urzędu Gminy przy ul. Traugutta 15 Malczyce o godz. 10.00

 

Grupa Członkowska Udanin

 

Zebranie odbędzie się w dniu 06 maja 2022 r. (piątek)

w lokalu Oddziału Banku Spółdzielczego Udanin 82a o godz. 13.00

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

  2. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej

  3. Przyjęcie porządku obrad

  4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2021 r.  oraz w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.

  5. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.

  6. Dyskusja.

  7. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli wniosków i postulatów oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, a także we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.,

  8. Zakończenie obrad

Na podstawie § 37 ust.7 Statutu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej Zarząd Banku informuje, że uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu oraz prosimy o punktualne przybycie.

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

AKTUALNOŚCI

01 czerwiec 2022

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 28.06.2022r.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zawiadamia, wszystkich członków Banku, że zg...
24 maj 2022

Oferta pracy - Doradca klienta

Oferta pracy Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej zatrudni pracownika do Oddziału w Udaninie: ...
06 maj 2022

Nowa lokalizacja Oddziału w Malczycach

PROMOCJA   Nowa lokalizajca Oddziału Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej   Z dn...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M
WIBID 1M
WIBID 3M   
Redyskonto Weksli NBP  

KURSY WALUT

2022-06-24
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.4881
EUR 4.7096
CHF 4.6375
GBP 5.4756