Informacje o Banku

 

Od 1 lutego 2015 r. zmiany w płatnościach internetowych kartą!!!

 

dowiedz

 

 

 

                                                                              

                       

     ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ                

     zawiadamia, wszystkich członków Banku,

że zgodnie z § 23 Statutu BS w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 1100 w Środzie Śląskiej

w lokalu restauracji „SARAI” ul. Wrocławska 11

odbędzie się  

                                     ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie -12.06.2015r. o godzinie 1130. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad i podjęcie stosownych uchwał
 2. Wybór komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków , Wyborczej i Komisji ds. Odpowiedniości
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli
 4. Przedstawienie „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej i podjęcie stosownej uchwały o przyjęciu
 5. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku
 6. Ocena kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej
 7. Przyjęcie protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie stosownej uchwały
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2014 r.
 10. Przedstawienie raportu i opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
 11. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich
 12. Przedstawienie procesu tworzenia instytucjonalnego Systemu Ochrony
 13. Przedstawienie Zasad Ładu Korporacyjnego i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
 14. Przedstawienie zmian do Regulaminu Działania Rady Nadzorczej
 15. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2015 r.
 16. Przeprowadzenie wyborów Członków Rady Nadzorczej
 17. Dyskusja
 18. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2014 rok

      c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS

      d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2014 rok

      e) pokrycia straty bilansowej za 2014 rok z funduszu zasobowego

      f) uchwalenia kierunków działania Banku na 2015 r.

      g) wyboru delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych

     im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

h) zatwierdzenie zmian do Regulaminu Działania Rady Nadzorczej

i) przystąpienie do innej organizacji gospodarczej –spółdzielni osób prawnych

   Jednostki Zarządzającej IPS

   19. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej

   20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

   21. Zamknięcie obrad .

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta wraz z raportem,

sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2

Środa Śląska, 12.05.2015 r.                      

                                                                                             ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej powstał 6 września 1950 pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza, w trakcie swojej działalności dostosowując się do zmian w polskiej spółdzielczości bankowej  zmienił nazwę na Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa, a następnie na Bank Spółdzielczy.

 

Bank zajmował się obsługą finansową małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolniczych, klientów idywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

17 listopada 1998 r Bank dokonał fuzji połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Udaninie i Bankiem Spółdzielczym w Miękini.

Obecnie Bank działa na terenie województwa Dolnośląskiego

 

Informacje formalno-prawne:

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska,
NIP 913-00-03-786
Regon 000510356
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000141053

SWIFT POLUPLPR

 

 

 

Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.

Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information