Informacje o Banku

 

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej powstał 6 września 1950 pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza, w trakcie swojej działalności dostosowując się do zmian w polskiej spółdzielczości bankowej  zmienił nazwę na Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa, a następnie na Bank Spółdzielczy.

 

Bank zajmował się obsługą finansową małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolniczych, klientów idywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

17 listopada 1998 r Bank dokonał fuzji połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Udaninie i Bankiem Spółdzielczym w Miękini.

Obecnie Bank działa na terenie województwa Dolnośląskiego

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uwaga na złośliwe oprogramowanie!

 

Uwaga na złośliwe oprogramowanie GozNym. Wirus instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze Klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła Klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania Klient zdradza przestępcom.
Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została
przez przestępców.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej działając zgodnie z postanowieniami Statutu -zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców ,że

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

odbędą się w następujących terminach:

 

Grupa Członkowska Miękinia

 

Zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. (wtorek )

w sali konferencyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 43 Miękinia

o godz. 11.00

Grupa Członkowska Środa Śląska

 

Zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. (wtorek )

w lokalu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławska 2 o godz. 13.00

Grupa CzłonkowskaUdanin

 

Zebranie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa )

w lokalu Oddziału Banku Spółdzielczego Udanin 82a o godz. 10.00

Grupa Członkowska Malczyce

 

Zebranie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa )

- w lokalu (sala ) Urzędu Gminy przy ul. Traugutta 15 Malczyce     o godz. 13.00

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  2. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2015 r.  oraz w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
  5. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
  6. Dyskusja.
  7. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli wniosków i postulatów oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, a także we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.,
  8. Zakończenie obrad

Na podstawie § 37 ust.7 Statutu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej Zarząd Banku informuje, że uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu oraz prosimy o punktualne przybycie .

                                                                                                             Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej


 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Informacje formalno-prawne:

 

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska,

NIP 913-00-03-786

Regon 000510356

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000141053

 

SWIFT POLUPLPR

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

o konieczności zachowania ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej

W celu zachowania bezpieczeństwa system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne. Różnorodność zabezpieczeń daje klientowi niezawodny system ochrony konta bankowego. Hasła związane z technologią bezpieczeństwa

- Identyfikator klienta – unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez bank w chwili uruchomienia usługi
- Hasło dostępu – ustalane przez klienta przy pierwszym logowaniu
- Lista haseł jednorazowych – hasła będące losowo wygenerowanymi numerami koniecznymi do autoryzacji operacji bankowych

Połączenie z Bankiem chronione jest 128 bitowym protokołem szyfrującym. Listy haseł jednorazowych pozwalają na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela.

Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy zachowania ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej:

 

- nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nienależących do banku

- nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np.. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji –bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej

- zawsze przed logowaniem należy sprawdzić czy adres strony banku rozpoczyna się od https://:

- należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku, (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki

- przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku, na który wysłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta

-należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji :kopiuj/wklej ctr+c/ ctrl+v, ctrl+insert/ Shift+insert ), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym ,kopiowanym numerem rachunku

- nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła ,numery kart kredytowych itp.

- nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom

- należy unikać logowania z komputerów ,do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)

- należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania ,takie jak : przeglądarki internetowe, Java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików PDF

- należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację

- instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność ,a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych

- należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj

- w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej ,należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Od 1 lutego 2015 r. zmiany w płatnościach internetowych kartą!!!

 

dowiedz

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych za pomocą karty.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych na odległość np. przez Internet, dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty są autoryzowane dodatkowo poprzez identyfikację właściciela karty przy użyciu jednorazowego kodu SMS wysyłanego na nr telefonu w podany placówce Banku.

Czynnikiem umożliwiającym korzystanie z usługi jest ustalenie limitu transakcji internetowych oraz dokonanie rejestracji usługi 3D Secure na portalu kartowym www.kartosfera .pl

 

  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                              

                       

    

 

 

 

 

Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.

Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information