O Banku

CHARAKTERYSTYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Misją Banku jest: być bankiem uniwersalnym, solidnym, cieszącym się pełnym zaufaniem Klientów, świadcząc korzystne i bezpieczne usługi kredytowe, oferując bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla wszelkich osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich potrzebami.

Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej powstał  06.09.1950 r. roku w celu podniesienia dobrobytu członków poprzez udostępnienie im dogodnego kredytu oraz krzewienia idei oszczędzania.

W krótkim czasie Bank pozyskiwał coraz to większą liczbę członków, co wpłynęło na zwiększenie poziomu jego bazy kapitałowej.

Działał pod nazwami Gminna Kasa Spółdzielcza w Środzie Śląskiej następnie zmienił nazwę na Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa.

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej pod dotychczasową nazwą funkcjonuje od 11.03.1973 r. roku sukcesywnie powiększając teren działania oraz liczbę swoich członków.

W dniu 1 stycznia 1999 r. przyłączył Bank Spółdzielczy w Udaninie i Bank Spółdzielczy w Miękini, które stały się jego Oddziałami.

W dniu 27 marca 2002 roku Bank podpisał Umowę Zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

W roku 2011 Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej utworzył Punkt obsługi klienta w Lutyni. Bank obecnie swoją działalność prowadzi poprzez centralę w Środzie Śląskiej oraz Oddział  w Udaninie, w Malczycach, w Miękini i Punkt obsługi klienta w Lutyni

Bank obsługuje nie tylko sektor rolniczy, ale także małe i średnie firmy oraz gospodarstwa domowe.

Klientami Banku są również jednostki samorządu terytorialnego. Bank prowadzikompleksową obsługę budżetu Gminy Udanin, Miękinia, Malczyce oraz Powiatu Średzkiego.

Ponadto Bank wspiera działalność rolniczą oraz sektor małych i średnich firm poprzez odpowiednią politykę kredytową i doradczą.

Podstawę prawną działania Banku stanowią przepisy ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Prawo Bankowe, Prawo Spółdzielcze oraz Statut Banku.

Informacje formalno-prawne:

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska,
NIP 913-00-03-786
Regon 000510356
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000141053

SWIFT POLUPLPR

Kursy walut

Kursy walut2018-01-23
1 EUR4.0445
1 USD3.3059
1 CHF3.4104
1 GBP4.5966
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej