KREDYT OBROTOWY

  1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością .
  2. Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach długoterminowy.
  3. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
  4. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub  w formie gotówkowej na podstawie dyspozycji Klienta.
  5. Spłata kredytu następuje w ratach kwartalnych, półrocznych, rocznych -
  6. W przypadku  finansowania jednoznacznie celowo określonych transakcji handlowych spłata kredytu może być jednorazowa.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej