RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Rachunki oszczędnościowe przeznaczone są dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość deponowania środków na wysoko oprocentowanych rachunkach przy zachowaniu stałego dostępu do nich. Swoboda wybierania środków bez utraty odsetek odróżnia go od tradycyjnych lokat terminowych.

Możliwość wyboru rachunku oszczędnościowego NOVUM lub Kaskada.

  • Rachunki oszczędnościowe NOVUM posiadają zmienne oprocentowanie stanowiące iloczyn wskaźnika korygującego w wysokości 0,50 i stawki WIBID 3M,
  • Rachunki oszczędnościowe Kaskada oprocentowane są w zależności od wysokości zgromadzonych środków:
  • dla wkładu od 0,01 zł. do 49.999,99 zł.                  0,50 %
  • dla wkładu od 50.000,0 zł. do 99.999,99 zł.           0,60 %
  • dla wkładu  powyżej 100.000,00                            0,70 %

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21
1 EUR4.1632
1 USD3.6598
1 CHF3.6526
1 GBP4.6859
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej