UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

„środki na wszystkie wydatki

Najważniejsze informacje:

  • oprocentowanie zmienne – WIBOR 3 M + marża: po ustanowieniu hipoteki  3,00 p.p., do czasu ustanowienia hipoteki 4,00 p. p.;
  • dowolny cel kredytu np. sfinansowanie studiów dziecka,
  • minimalna kwota kredytu  10.000 zł;
  • maksymalna kwota kredytu  60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy;
  • możliwość wyboru rat stałych lub malejących;
  • okres kredytowania:   do 15 lat

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej UKH

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,30 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 40% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 4,72 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 3,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.)  Równa rata miesięczna: 776,28 PLN, łączna liczba rat: 180.  Całkowity koszt kredytu 42 670,26 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 39 731,26 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca:  2 500 PLN, opłata wstępna 100 PLN, opłata za pełnomocnictwo do rachunku 20 PLN, opłata za oświadczenie o wpis hipoteki 100 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 142 670,26 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Wyliczenia reprezentatywne dla pożyczki hipotecznej UKH na 01 marca 2018 r.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21
1 EUR4.1632
1 USD3.6598
1 CHF3.6526
1 GBP4.6859
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej