BANKOFON

Bankofon jest programem umożliwiającym uzyskanie informacji o stanie swoich rachunków  bez konieczności kontaktowania się z pracownikami Banku.

Klient, by móc skorzystać z programu, musi posiadać telefon z wybieraniem tonowym oraz :

1. Zwrócić się do Banku z wnioskiem o nadanie hasła dostępu do systemu Bankofon,

2. Zadzwonić na numer, pod którym funkcjonuje Bankofon
3. Po usłyszeniu prośby o podaniu numeru, podaj swój numer klienta.
4. Po prośbie o hasło podaj swoje hasło dostępu.

Program w tym miejscu sprawdza czy hasło i numer klienta są poprawne. Jeśli nie, to prosi o ponowne podanie numeru klienta i hasła.

5. Następnie zostaniesz poinformowany o usługach dostępnych w systemie Bankofion (np.: 1 stan rachunku.
6. wybierz skrócony numer rachunku (jeśli klient ma tylko 1 rachunek to cyfrę 1, jeśli ma  więcej to numer odpowiedni do rachunku o jaki chce się dowiedzieć).

Informacje dostępne w Bankofonie.

W systemie klient ma dostęp do następujących opcji:
1 stan rachunków

2 lista rachunków

4 tabele kursów walut

5 historia rachunku

9 zmiana hasła

0 powrót do głównego menu

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej